Rodzicielstwo bliskości: co to jest i jakie korzyści przynosi dziecku

Wartość rodzicielstwa bliskości dla rozwoju dziecka

Rodzicielstwo bliskości to pojęcie, które stało się bardzo popularne w ostatnich latach. Ale czym dokładnie jest rodzicielstwo bliskości i dlaczego jest ważne dla rozwoju dziecka? W tym artykule przyjrzymy się temu nurtowi wychowawczemu oraz omówimy korzyści, jakie przynosi dla dziecka.

Czym jest rodzicielstwo bliskości?

Rodzicielstwo bliskości to styl wychowania dziecka, który skupia się na nawiązywaniu silnych więzi emocjonalnych między rodzicem a dzieckiem. Polega na zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa, bliskości oraz wsparcia emocjonalnego. W ramach rodzicielstwa bliskości, rodzice często stosują np. nosidełka, spanie razem z dzieckiem w tzw. łóżeczku obok, noszenie na rękach itp.

Pierwsze lata są najważniejsze

Głównym okresem, w którym rodzicielstwo bliskości odgrywa kluczową rolę, są pierwsze lata życia dziecka. W tym czasie dziecko buduje podstawy swojej osobowości, uczy się akceptacji, budowania związków i radzenia sobie z emocjami. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o to, by już od najwcześniejszych dni zapewniać mu mocne więzi emocjonalne.

Korzyści płynące z rodzicielstwa bliskości

Rodzicielstwo bliskości przynosi wiele korzyści dla dziecka. Oto niektóre z najważniejszych:

  1. Bezpieczeństwo emocjonalne: Dzieci, które doświadczają rodzicielstwa bliskości, czują się bezpieczne i kochane. Pocieszanie, bliskość fizyczna i wsparcie emocjonalne, które otrzymują od rodziców, pomagają im radzić sobie ze stresem i trudnościami.

  2. Silne więzi emocjonalne: Dzieci mają możliwość budowania mocnych więzi emocjonalnych z rodzicami, co sprzyja ich zdrowemu rozwojowi. Te więzi są fundamentem dla dobrych relacji w przyszłości.

  3. Rozwinięcie empatii: Dzieci uczą się współczucia i empatii, gdy widzą, że rodzice starają się zrozumieć ich potrzeby i reagują na nie w odpowiedni sposób.

  4. Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych: Dzięki rodzicielstwu bliskości, dzieci uczą się komunikować swoje potrzeby, emocje i myśli. Rodzice, którzy są blisko dziecka, lepiej zauważają jego mowę ciała i sygnały, co pomaga w rozwoju prawidłowych umiejętności komunikacyjnych.

  5. Rozwinięcie samodzielności: Mimo że rodzicielstwo bliskości skupia się na bliskości emocjonalnej, jest równocześnie sprzyja zdrowemu rozwojowi dziecka. Dzieci, które czują się bezpieczne, mają większą pewność siebie i łatwiej rozwijają swoją niezależność.

  6. Lepsza samoregulacja emocjonalna: Dzieci uczą się regulacji swoich emocji w bliskiej relacji emocjonalnej z rodzicem. Stają się bardziej świadome swoich uczuć i uczą się radzić sobie z nimi w zdrowy sposób.

  7. Wyższa odporność na stres: Badania wykazują, że dzieci, które doświadczają rodzicielstwa bliskości, mają większą odporność na stres w przyszłości. To dlatego, że mają skoncentrowaną opiekę rodzicielską i wsparcie emocjonalne, które pomaga im radzić sobie z trudnościami.

Podsumowanie

Rodzicielstwo bliskości to styl wychowania, który pozwala na nawiązanie silnych więzi emocjonalnych między rodzicem a dzieckiem. Praktykowanie rodzicielstwa bliskości przynosi wiele korzyści dla dziecka, takich jak poczucie bezpieczeństwa, budowanie silnych więzi emocjonalnych, rozwinięcie empatii i umiejętności komunikacji, oraz wyższą odporność na stres. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak możemy bardziej zbliżyć się do naszych dzieci i zapewnić im większą bliskość emocjonalną.