Jak szybko dzieci zaczynają słyszeć?

Przed ukończeniem szóstego miesiąca życia noworodek słyszy świat poza łonem matki. Przewód słuchowy jest otwarty, a w tle słychać wiele dźwięków. Po ukończeniu trzeciego miesiąca życia dziecko słyszy już cichsze dźwięki. W wieku sześciu miesięcy dziecko jest w stanie wykryć dźwięki wykraczające poza zakres ludzkiej mowy. Słyszy dźwięki wysokie, takie jak śpiew ptaków lub syreny, a także dźwięki niższe, takie jak płacz dziecka. Po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko słyszy głosy i potrafi rozróżnić różne głosy, nawet głos rodzica.

Noworodki nie mają zdolności rozpoznawania głosów do około 3-6 miesiąca życia. Dzieci rodzą się z dwojgiem uszu, ale nie zamykają się one przed ukończeniem drugiego roku życia. Dzieci zaczynają reagować na dźwięki i ruchy około 6 miesiąca życia. Po urodzeniu wrażliwość słuchu dziecka wynosi około 10 decybeli, co oznacza, że słyszy ono dźwięk brzęczącej muchy o natężeniu około 85 decybeli. Do 6 miesiąca życia dziecko słyszy dźwięki o natężeniu 50 decybeli.

Niemowlęta nie słyszą jeszcze poszczególnych elementów dźwięku. Po urodzeniu potrafią wykryć jedynie szeroki zakres dźwięków, ale z wiekiem uczą się rozpoznawać poszczególne tony i dźwięki.

W wieku trzech miesięcy niemowlęta są w stanie słyszeć i śledzić rozmowy, zwłaszcza w obecności dorosłych.

Zdolność słyszenia i reagowania na dźwięki rozwija się przez cały pierwszy rok życia. W wieku 12 miesięcy dziecko jest w stanie rozpoznać swoje imię i reagować na nie, a w wieku 18 miesięcy jest w stanie odróżnić głos znajomy od nowego.

Przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecko słyszy i stosuje się do poleceń. W tym momencie potrafią również używać w zdaniach słów takich jak “góra”, “dół” i “siad”. Potrafią też naśladować czynności innych osób.

W wieku 2 lat dzieci zaczynają bardziej selektywnie dobierać rodzaje dźwięków, których słuchają. Stają się bardziej wrażliwe na konkretne dźwięki i potrafią lepiej rozpoznawać imiona ludzi. Do trzeciego roku życia dzieci potrafią wykonywać proste polecenia, takie jak “wyłącz telewizor”, “zajrzyj do kuchni” czy “chodź tutaj”. Dzieci uczą się mówić około trzeciego roku życia, a do piątego roku życia potrafią mówić w swoim języku ojczystym.

W wieku 7 lat dzieci są już gotowe do nauki czytania. Potrafią rozpoznawać litery, cyfry i fonikę. Większość dzieci czyta już w wieku 8 lat.

W wieku 12 lat dzieci mają już umiejętności językowe potrzebne do pisania.

Ogólnie rzecz biorąc, wraz z wiekiem wzrasta zdolność dziecka do słyszenia, rozpoznawania i reagowania na dźwięki. Jednak dzieci uczą się i doskonalą ten proces przez całe życie.